www.mogstad.tech

Velkommen til www.mogstad.tech, en samling artikler om teknologisk innovasjon og utvikling, samt om hva utviklingen kan komme til å bety for oss fremover. Både for samfunnet generelt, og for oss som konsumenter, arbeidstagere, investorer, og privatpersoner.

Teknologiområdene i menyvalget øverst på siden leveres som foredrag. Foredragene tilpasses tiden som er til rådighet, stedet foredraget holdes på, hvilken anledning det er, f eks julebord eller fagseminar, samt, ikke minst, det aktuelle publikummet. Ta gjerne kontakt for en avtale om et foredrag, samt om hvilken skreddersøm som ønskes.

Menyvalgene øverst på siden lar deg navigere rundt på nettstedet.

For å lese om bloggen, bruk enten menyvalget, eller klikk her.

God fornøyelse. Hilsen Stig-Are Mogstad © 2021