Om teknologibloggen

www.mogstad.tech er en blogg om teknologi skrevet av Stig-Are Mogstad (sivilingeniør i informatikk). Målsetningen er å drøfte utvalgte teknologier, og på basis av informasjon som er tilgjengelig i dag, forsøke å “spå” fremtiden for de aktuelle teknologiene: (1) Hvordan de mest sannsynlig vil utvikle seg, og (2) Hvordan de vil påvirke samfunnene våre samt oss konsumenter og privatpersoner i årene som kommer. Formen er populærvitenskapelige artikler som finnes som menyval øverst og nederst på sidene.

Teknologi er en sentral premissleverandører for hvordan samfunnene våre utvikler seg: Levestandard, økonomi, energi/strøm, energieffektivitet, transportmuligheter som bil og kollektivt, hjemmejobbing, hjelpemidler i hjemmet, prevensjon, medisin, våpen, miljøvern og naturforvaltning, produksjon av varer, effektivitet generelt, tjenestetilbud i offentlig og privat sektor, reising og feriemuligheter, og mye annet.

Teknologisk utvikling er avhengig av politikk, lovverk, finansiering av offentlige og private forskningsprogrammer, forskrifter og reguleringer, samt, ikke minst, økonomiske konjunkturer og storpolitiske forhold.

En krig, f eks, kan stanse konsumentteknologier i mange år, slik verdenskrigene (1914-18 og 1940-45) og 1927-børskrakket gjorde for TV og kringkasting. Men kriger stimulerer også finansiering og utvikling av våpenteknologier, som i sin tur kan brukes i sivilsamfunnet. Eksemplene er mange, f eks fly, røntgen, kryptografi, medisin, materialteknologi, satelitter og radio.

Bruk menyen øverst eller nederst på sidene for å navigere mellom dem.

Formen er lett og populærvitenskapelig. Etterrettelighet og saklighet er en dyd, og påstander uten gode referanser merkes eksplisitt. Vi søker å unngå kvakksalveri, udokumenterte påstander, konspirasjoner, nettrollpåstander a la enkelte Facebook-tråder, påstander uten basis i vitenskap og statistikk, med mer.

Foruten å være spennende og fascinerende oppfyller teknologi i alle fall to hovedroller:

  • Gjøre ting billigere og mer tilgjengelige, f eks i form av redusert energiforbruk for transport, belysning eller fyring av boligen.
  • Skape helt nye muligheter, som f eks bredbånd/eBank/eCash, flyreiser, kreftbehandling og prevensjon

Teknologi er ikke bra eller dårlig i seg selv, men kan sorteres som nyttig/unyttig og/eller dyrt/billig.

Men bruken av teknologi kan være svært ødeleggende og destruktiv.

Atombombene sluppet over Japan  den 6 og 9 august 1945 er et forferdelig eksempel i så måte. Men kjernekraftkompetansen som ble utviklet under den annen verdenskrig har skapt mye energi og velstand krigen, selv om atomvåpenkappløpet hverken har vært eller er bra.

Jeg håper du får glede av å lese artiklene. Et mål om å “spå fremtiden” fordrer ydmykhet og respekt, noe jeg håper bloggen preges av.

God fornøyelse. Med vennlig hilsen Stig-Are Mogstad

Og helt til slutt: Som en spøkefull teknologi-relevant vignett har vi valgt denne sangen. Technology … be extra careful.