Om teknologibloggen

www.mogstad.tech er en blogg om teknologi og samfunn skrevet av Stig-Are Mogstad. Mogstad er sivilingeniør i informatikk fra University of Strathclyde, Glasgow, har et masterkurs i finansiering og investering fra BI, og ble uteksaminert fra Forsvarets Høyskole, Sjefskurs #10, i 2013.

Målsetningen til bloggen er å drøfte utvalgte teknologier og teknologiområder, og på basis av informasjon som er tilgjengelig i dag, forsøke å “spå” fremtiden for de aktuelle teknologiene: Hvordan vil de de neste årene (1) Mest sannsynlig utvikle seg fra der de befinner seg i dag, og (2) Hvordan vil de kunne påvirke samfunnet vårt, samt livene våre som konsumenter og privatpersoner . Formen er populærvitenskapelige artikler som finnes som menyvalg øverst og nederst på sidene.

Det er viktig å merke seg at vi ikke kan spå om fremtiden – bare sannsynligegjøre mulige scenarier og utviklingstrekk. For den som ønsker seg solid argumentasjon for at det å spå om fremtiden er både vanskelig og umulig, kan man konsultere denne artikkelen i Store Norske Leksikon (SNL) om Heisenbergs usikkerhetsrelasjon, formulert i 1927:

www.snl.no/Heisenbergs_usikkerhetsrelasjon

Teknologi er en sentral premissleverandører for hvordan samfunnene våre utvikler seg: Levestandard, økonomi, energi/strøm, energieffektivitet, transportmuligheter som bil og kollektivt, hjemmejobbing, hjelpemidler i hjemmet, prevensjon, medisin, våpen, miljøvern og naturforvaltning, produksjon av varer, effektivitet generelt, tjenestetilbud i offentlig og privat sektor, reising og feriemuligheter, og mye annet.

Teknologisk utvikling er avhengig av politikk, lovverk, finansiering av offentlige og private forskningsprogrammer, forskrifter og reguleringer, samt, ikke minst, økonomiske konjunkturer og storpolitiske forhold.

En krig, f eks, kan stanse konsumentteknologier i mange år, slik verdenskrigene (1914-18 og 1940-45) og 1927-børskrakket gjorde for TV og kringkasting, som etter å ha blitt oppfunnet tidlig på 1900-tallet, først ble ‘consumerized’ for hele befolkningen på 1950-tallet.

Men kriger, hvor enn grusomme de er, stimulerer også finansiering og utvikling av våpenteknologier, som i sin tur kan brukes i sivilsamfunnet. Eksemplene er mange, f eks fly, røntgen, kryptografi, medisin, materialteknologi, satelitter og radio.

Du kan bruke menyen øverst eller nederst på sidene for å navigere mellom dem.

Formen er lett og populærvitenskapelig. Etterrettelighet og saklighet er noe vi setter meget høyt, og påstander uten gode referanser merkes eksplisitt. Vi unngår konsekvent alt som kan minne om kvakksalveri, udokumenterte påstander, konspirasjoner, nettrollpåstander a la enkelte Facebook-tråder om elbiler, bompeneginger og miljøvern/klima, og påstander uten basis i vitenskap og statistikk. Der vi påstår, antar, eller spekulerer i noe, merker vi det alltid med “vår påstand”.

Foruten å være spennende og fascinerende oppfyller teknologi to hovedroller:

  • Gjøre ting billigere og mer tilgjengelige, f eks i form av redusert energiforbruk for transport, belysning eller fyring av boligen.
  • Skape helt nye muligheter, som f eks bredbånd/eBank/eCash, flyreiser, kreftbehandling og prevensjon

Teknologi er ikke bra eller dårlig i seg selv, men kan klassifiseres som en av to: nyttig/unyttig og/eller dyrt/billig.

Men bruken av teknologi kan være svært ødeleggende og destruktiv. Atombombene sluppet over Japan  den 6 og 9 august 1945 er et forferdelig eksempel i så måte. Men, hvor enn galt det var, kjernekraftkompetansen som ble utviklet under den annen verdenskrig har skapt mye billig strøm/energi og velstand etter krigen, selv om atomvåpenkappløpet hverken har vært eller er bra.

Jeg håper du får glede av å lese artiklene. Vårt mål om å “spå fremtiden” fordrer ydmykhet og respekt, noe jeg håper du vill oppleve at bloggen preges av. Vi har dyp respekt for alt og alle, det være seg enkeltpersoner, bedrifter, land, eller verdenssamfunnet. Å leve et liv ikke alltid så lett, og det dynamiske systemet som vårt verdenssamfunn og dets vertsplanet utgjør, er uhyre komplekst.

God fornøyelse. Med vennlig hilsen Stig-Are Mogstad © 2021